Ostrá konkurencia – The Best Vouchers a obvinenia z podvodu

V poslednej dobe sa veľa článkov na rôznych tematických fórach začalo zaoberať negatívnymi príspevkami venovanými jednej z internetových platforiem, prostredníctvom ktorej je možné získať vzdelávacie balíky týkajúce sa investovania. Komentáre obviňujú obchod The Best Vouchers z mnohých vecí, od nelegálneho obchodovania kryptomenami až po krádeže a podvody. Existujú však dôvody na pochybnosti o pravdivosti tohto typu správ.

The Best Vouchers – platforma s darčekmi

The Best Vouchers je platforma, na ktorej možno nájsť ponuky služieb zhromaždené z rôznych partnerských obchodov. Je to svojho druhu zberné miesto, ktoré je sprostredkovateľom medzi zákazníkom a obchodom alebo poskytovateľom služieb. Taká formula nie je nič nové a existuje veľa platforiem s podobnými profilmi, ako všeobecnejšími a globálnymi, tak aj miestnymi, tuzemskými alebo zhromažďujúcimi služby s konkrétnym profilom.

Prostredníctvom obchodu The Best Vouchers si môže záujemca prezrieť, porovnať a kúpiť kartu, ktorá ho oprávňuje na prijatie danej služby alebo na účasť na konkrétnom kurze alebo workshope. Následne možno získanú kartu darovať alebo priamo využívať. Platforma je rozdelená na celkom všeobecné kategórie, ktoré umožňujú ľahšie prezeranie si výrobkov. Jednou z kategórii je Vzdelávanie, kde sú dostupné rôzne kurzy a súpravy materiálov.

Vzdelávacie výrobky 

V tejto časti sú dostupné internetové kurzy, ktoré sa týkajú hlavne široko poňatého IT. Možno tu nájsť rôzne kurzy, ako napríklad:

Základy programovania v jazyku RUBY,

Projektovanie internetových strán,

Internet of Things,

Používanie umelej inteligencie v marketingu,

Vzdelávacie balíčky týkajúce sa rôznych internetových mien.

Najmä posledný výrobok, a skôr ich séria, sa zdá, že vzbudzuje veľmi vášnivé emócie medzi užívateľmi internetu. Veľa negatívnych recenzií, ktoré sa objavujú na fórach, zanecháva u čitateľa dojem, že sa jedná o jediný produkt dostupný na webe, alebo že sa obchod The Best Vouchers zaoberá len tematikou kryptografických mien. Zdá sa, že osobitné emócie vyvolávajú jednotky kryptomien, ktoré sú súčasťou balíčka do tej miery, že sa veľa názorov sústredí len na tento aspekte. Zdá sa však, že táto prekvapivo súdržná úvaha sa nezhoduje so skutočným stavom vecí, ktorý je vidieť po návšteve platformy.

Vzdelávací balíček a investičný trh

Tým, čo odlišuje spomínané vzdelávacie balíky od iných ponúk dostupných na The Best Vouchers je skutočnosť, že sa týkajú v hlavnej miere témy investovania. Investičný trh sa vyznačuje veľmi tvrdou konkurenciou, ktorá čiastočne súvisí so skutočnosťou, že ide o obchodovanie často s veľkými sumami peňazí. Táto vysoká konkurencia, bohužiaľ, môže byť veľmi toxická, čo sa prejavuje aj agresívnymi marketingovými aktivitami zameranými na ohováranie „súperov“. Existujú náznaky toho, že to tak bolo v prípade obchodu The Best Vouchers.

Vzdelávacie balíčky dostupné na webe sú určené pre začiatočníkov, ktorí sa zaujímajú o kryptomeny. Obsahujú súpravu vzdelávacích materiálov, ktoré vám umožnia naučiť sa základné informácie o histórii e-mincí, ich fungovaní, typoch, využití a ako ich používať a investovať do nich. Jednotlivé balíky sa sústredia na konkrétne kryptomeny, a obsahujú darček v podobe niekoľkých jednotiek zmieňovanej e-meny, ponúkanej zadarmo ľuďom, ktorí kupujú súpravu, vďaka ktorým zákazník môže sledovať prejednávane témy v praxi bezpečným spôsobom.

Práve na tento prvok súpravy sa zamerali online bojovníci, čo ich provokovalo k tomu, aby na platformu hádzali prázdne obvinenia. Súčasne bolo vydaných niekoľko „článkov“, ktoré opakovali rovnaké obvinenia, s odvolaním na „správy anonymného zákazníka“, bez toho aby sa predložili nejaké dôkazy. Najzaujímavejšie je, že všetky sa týkajú iba tejto série výrobkov, a nezmieňujú sa vôbec na tému ďalších dostupných ponúk na stránkach, ani dokonca skutočnosti, že také existujú.

Sú The Best Vouchers podvodníci? Konanie konkurencie

Náhly prísun negatívnych názorov alebo komentárov na fórach nie je neobvyklý jav, najmä v prípade firiem, výrobkov alebo služieb spojených s vysoko konkurenčnými trhmi, takými ako investovanie. Nevyplýva to vždy z výrečnosti alebo silných názorov ľudí pôsobiacich na týchto trhoch, ale aj z agresívnych, niekedy priamo bezohľadných a vysoko vypočítavých marketingových aktivít, ktoré majú za cieľ, zosmiešnenie, ohováranie alebo oslabenie pozície a vierohodnosti konkurencie.

Zverejnenie nepravdivých, všeobecných informácií alebo obvinenie na internete je relatívne jednoduchá stratégia, ako dosiahnuť spomínaného efektu. Takéto konanie sa nazýva „čiernym marketingom“. K najpopulárnejším metódam patria publikácie názorov na fóre, predstieraním, že ste podvedení alebo sklamaní zákazníci, a sponzorovanie obviňujúcich článkov na rôznych webových stránkach, často s odvolaním na vyhlásenie „anonymného zákazníka“ s cieľom pridať obvineniam na vierohodnosti a zbaviť sa časti zodpovednosti za zverejnené obsahy.

V oboch prípadoch sú obvinenia veľmi zriedka podložené akýmikoľvek dôkazmi, často prehliadajú alebo skresľujú veľa ľahko overiteľných skutočností. Najmä v prípade komentárov na fórach, ich sila nespočíva vo vecných argumentoch a nepopierateľných dôkazoch, ale v ich emocionálnej povahe a množstve. Vytvorenie účtu na fóre alebo registrácia pod falošným menom zvyčajne netrvá dlho, a preto je často používanou stratégiou opakovanie rovnakej línie útoku z mnohých účtov, aby im bol daný pocit autentickosti. Nie všetky účty komentujúce článok sú nové, najmä ak patria firme alebo osobe, ktorá rada používa ohováračské marketingové kampane, ale väčšina z nich je neaktívna v iných článkoch a veľmi zriedka komunikuje s inými, aktívnejšími účtami.

Podobne to prebieha v prípade sponzorovaných článkov. Neobsahujú dôkazy ani argumenty, zdrojom poskytovaných informácií je najčastejšie anonymný „zákazník“ alebo „korešpondent“, ktorý ich tiež neposkytuje, a autor takého textu tiež nejaví sklon k vlastnému vyšetrovaniu, spolieha sa len na tieto „anonymné názory“. Takéto konanie nie je v súlade s osvedčenými novinárskymi alebo spisovateľskými postupy, ale ich silne negatívne emocionálne vlastnosti a skutočnosť, že sú zverejňované na dostatočne spoľahlivých portáloch, ktoré často patria subjektu, ktorý vedie očierňujúcu kampaň, stačí na to, aby vyvolali pochybnosti a odpudili potenciálnych zákazníkov ohováranej obchodnej činnosti.

Podvodníci alebo obete?

Zvlášť prekvapivé sú dva aspekty spomínaného honu na obchod The Best Vouchers: vynechanie skutočnosti, že platforma je iba sprostredkovateľom, a to, že žiadny z negatívnych komentárov a článkov sa nezmieňuje o iných výrobkoch ponúkaných na stránkach. Pri zohľadnení spôsobu, akým sú tieto vyhlásenia napísané, a skutočnosti, že napadnutý výrobok ako jediný súvisí s investičným trhom, môžeme mať podozrenie, že sa The Best Vouchers stal obeťou bezohľadnej očierňujúcej kampane.

Takáto obrovská záplava hlasov odsudzujúcich celú platformu, založená na nepodložených obvineniach týkajúcich sa len jedného druhu výrobkov, je celkom typická pre stratégiu čierneho marketingu. Okrem toho neexistujú žiadne dôkazy na podporu zverejňovaných obvinení alebo dokonca klamstiev, ktoré sa dajú relatívne ľahko overiť, čo spôsobuje, že dokonca ignorovaním aspektu čierneho marketingu, sú tieto obvinenia zvyčajne málo vierohodné.

Napriek tomu si tieto nespravodlivé obvinenia vyberajú svoju daň, zasiahnutím reputácie stránok a spôsobujú značné straty. Účinky takých ohováračských kampaní môžu byť pre menšie spoločnosti alebo platformy skutočne zničujúce. Preto aj napriek tomu, že je obviňujúcich vyhlásení veľa, stojí za to ich zvážiť s chladnou hlavou predtým, ako prijmeme prezentovaný názor za skutočnosť. Najmä v prípade vysoko konkurenčných trhov, ako sú investície, možno často naraziť na cielenú stratégiu zameranú na odstránenie konkurencie. Najmä v takýchto prípadoch je potrebné sa snažiť neveriť internetovým komentárom na slovo a spýtať sa na dôkazy a v rámci možnosti overiť prečítané informácie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.