Büyük rekabet – The Best Vouchers ve dolandırıcılık iddiaları

Son dönemde, yatırım ile ilgili eğitim paketlerinin satışına aracılık yapan bir internet sitesi ile ilgili çeşitli internet forumlarında olumsuz yorumlar yapılmaya başlamıştır. Bu yorumlarda The Best Vouchers mağazası yasadışı dijital para ticareti, hırsızlık ve dolandırıcılıkla suçlanmaktadır. Ancak, bu yorumların gerçek olmadıklarına dair birçok emare bulunmaktadır.

The Best Vouchers – hediye sitesi

The Best Vouchers çeşitli partner mağazalardan toplanan hizmetleri içeren bir sitedir. Müşteri ile mağaza/hizmet sağlayıcı arasında aracılık yapan bir sitedir. Bu faaliyet yöntemi yeni bir yöntem değildir. Bu şekilde faaliyet gösteren birçok site bulunmaktadır. Bunlar global kapsamlı olabileceği gibi bölgesel, bir ülkeye yönelik ya da belirli bir tür hizmetlere yoğunlaşan siteler olabilirler.

The Best Vouchers sitesi aracılığıyla kullanıcılar belirli bir hizmet, kurs veya atölye çalışmasına yönelik hediye kartlarını arayabilir, bunları karşılaştırabilir ve satın alabilirler. Sonrasında bu hediye kartlarını kendileri kullanabilirler veya başkalarına hediye edebilirler. Sitedeki ürünler, bulunmalarını kolaylaştırmak amacıyla genel kategorilere ayrılmıştır. Bu kategorilerden biri, çeşitli kursları ve eğitim materyallerini içeren Eğitim kategorisidir.

Eğitim ürünleri 

Bu bölümde genel bilgi işlem konularıyla ilgili internet kursları bulunmaktadır. Burada çeşitli kurslar bulunmaktadır. Örnekler:

RUBY dilinde programlamaya giriş,

İnternet sitesi tasarımı,

Internet of Things,

Pazarlamada sanal zeka uygulamaları,

Çeşitli dijital para birimleriyle ilgili eğitim paketleri.

Özellikle son ürün serisi hakkında internet kullanıcılarının dikkatini çekmektedir. Forumlardaki olumsuz görüşlerin birçoğu bunun sitede bulunan tek ürün olduğu ve The Best Vouchers mağazasının sadece dijital para birimleriyle ilgili hizmetler sunduğu intibasını yaratmaktadır. Eğitim paketleriyle birlikte gelen dijital para miktarlarına bu yorumlarda özellikle yoğunlaşılmaktadır. Hatta yorumların çoğu sadece bu özelliği ele almaktadır. Bu oldukça ilginçtir çünkü bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Gerçek, siteye girildiğinde göze çarpmaktadır.

Eğitim Paketi ve yatırım piyasası

Eğitim paketlerini sitede bulunan diğer hizmetlerde ayıran fark, The Best Vouchers bunların genelde yatırım konusuyla ilgili olmalarıdır. Yatırım piyasasında büyük bir rekabet vardır. Bunun nedeni, bu piyasada yüksek miktarlarda paraların dönmekte olmasıdır. Bu yüksek rekabet maalesef oldukça olumsuz bir atmosfere yol açmaktadır ve rakip şirketler hakkında kara propaganda amaçlı agresif pazarlama kampanyalarını beraberinde getirmektedir. The Best Vouchers mağazasının da bu kampanyalardan nasibini aldığını gösteren birçok emare bulunmaktadır.

Sitede bulunan eğitim paketleri, dijital para birimleri konusuyla ilgilenen başlangıç seviye kişilere yöneliktir. Bu eğitim paketlerinde, dijital paraların geçmişini, kullanım alanlarını, türlerini, nasıl kullanıldıklarını ve bunlara nasıl yatırım yapıldığını gösteren eğitim materyalleri bulunmaktadır. Paketler belirli bir dijital para birimine yoğunlaşmaktadırlar. Paketlerin yanında hediye olarak bir miktar dijital para verilmektedir. Bu sayede paketi satın alan kişiler edindikleri teorik bilgileri güvenli bir şekilde pratiğe dökebilmektedirler.

Paketlerin bu öğesi, siteye yönelik asılsız iddialarda bulunan internet savaşçılarının hedefine oturmuştur. Aynı iddiaları tekrar eden birkaç “makale” yayınlanmıştır. Bunlar iddialarını “anonim müşterilerin” şikayetlerine dayandırmakta ve hiçbir kanıt öne sürmemektedirler. Dahası, bütün bu iddialar sadece bu ürün serisine yöneliktir. Sitedeki diğer hizmetlerden hiçbir şekilde bahsedilmemektedir.

The Best Vouchers dolandırıcı mı? Rakip şirketlerin faaliyetleri

Forumlarda yatırım sektörü gibi rekabetin yüksek olduğu piyasalarda faaliyet gösteren şirketlerin ürün ve hizmetleri ile ilgili olumsuz yorumların aniden çoğalması sık görülen bir olgudur. Bunun nedeni, bu piyasalarda faaliyet gösteren kişilerin zor beğenen kişiler olmasından ziyade, rakip şirketleri karalamayı ve bu şirketlerin imajlarını zedelemeyi amaçlayan agresif ve acımasız pazarlama kampanyalarının yürütülmesidir.

İnternette sahte yorumların ve asılsız iddiaların yayınlanması, söz konusu etkinin elde edilmesi için uygulanan kolay yöntemlerden biridir. Bu faaliyetler “karalama kampanyaları” olarak da adlandırılmaktadır. En popüler yöntemler, dolandırılmış ya da memnun kalmamış müşteri olduğunu iddia eden kişiler tarafından yazılmış yorumların forumlarda yayınlanması, çeşitli iddialar öne süren makalelerin çeşitli internet sitelerinde yayınlanmasıdır. Bu yayınlarda, inanılırlığı artırmak ve içerikle ilgili sorumluluğu azaltmak amacıyla genelde “anonim müşterilerin” iddialarına yer verilmektedir.

Her iki durumda iddialarla ilgili herhangi bir kanıt öne sürülmez ve kolayca teyit edilebilen gerçekler göz ardı edilir. Özellikle forumlardaki yorumların ana amacı ikna edici argümanların ve göz ardı edilemez kanıtların sunulmasından çok, duygusal bir tepki oluşturmak ve algı yönetimidir. Bir forumda hesap açmak ve sahte yorumlar yayınlamak çok zaman almaz. Bu nedenle benzer iddiaların birden fazla hesaptan yayınlanması suretiyle inandırıcılığın artırılması sık sık uygulanan bir stratejidir. Yorum yazan hesapların bazıları yeni hesaplar değildir. Bu, eğer hesabın sahibi karalama kampanyalarını sık uygulayan şirketlerden biri ise özellikle doğrudur. Ancak hesapların çoğu diğer konularda faaliyet göstermeyen ve diğer aktif kullanıcılarla etkileşime girmeyen hesaplardır.

Sponsorlu makalelerde de durum benzerdir. Bu makalelerde kanıtlar ve argümanlara başvurulmamaktadır. Verilen bilgilerin kaynağı genelde anonim bir “müşteri” veya “muhabir” olarak gösterilir. Bu kaynaklar da herhangi bir kanıt sunmamaktadır. Yazar ise genelde kendi araştırmasını yapmaz ve sadece bu “anonim görüşlere” dayanır. Bu, gazetecilik ve yazarlık ilkelerine aykırı bir faaliyettir. Ancak, bu makaleler, içerdikleri negatif duygu uyandırma taktikleri ve algı yönetimi sayesinde ve bunların genelde güvenilir sitelerde yayınlanması nedeniyle oldukça etkili olmaktadırlar. Bunların yayınlandıkları siteler de genelde söz konusu karalama kampanyasını yöneten şirketlere aittirler. Böylece potansiyel müşterilerde şüphe oluşturulmaktadır.

Dolandırıcı mı yoksa mağdur mu?

The Best Vouchers mağazasına yönelik olarak uygulanan karalama kampanyasının iki özelliği özellikle düşündürücüdür. Bunlardan biri, sitenin sadece bir aracı olduğu gerçeğinin gizlenmesi, diğeri ise olumsuz yorumların ve makalelerin hiçbirinde sitede bulunan diğer ürünlerden hiçbir şekilde bahsedilmemesidir. Bu yorumların içeriklerine bakıldığında ve sadece saldırıya maruz kalan ürünün yatırım piyasasıyla ilgili olması gerçeği göz önünde bulundurulduğunda The Best Vouchers sitenin büyük bir karalama kampanyasının mağduru olduğu görülmektedir.

Sitede bulunan tek bir ürün kategorisini hedef alan olumsuz yorumların çokluğuna bakıldığında bunun bir karalama kampanyası olduğu kanısına varılabilir. Ayrıca, iddiaları destekleyen herhangi bir kanıtın öne sürülmemesi ve hatta kolayca teyit edilebilen gerçek olmayan bilgilerin verilmesi nedeniyle, karalama kampanyasından bağımsız olarak, iddiaların da yersiz oldukları açıktır.

Buna rağmen bu asılsız iddialar algıyı değiştirerek sitenin imajını zedelemekte ve zarara uğramasına yol açmaktadırlar. Bu karalama kampanyalarının etkileri, küçük şirket ve siteler için oldukça yıkıcı olabilmektedir. Bu nedenle, bu tür iddialara belirli bir oranda şüpheyle yaklaşılmasında yarar vardır. Yatırım sektörü gibi rekabetin yüksek olduğu sektörlerde, rakip şirketleri ortadan kaldırmayı amaçlayan karalama kampanyalarının sık sık görüldüğü gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durumlarda internetteki yorumlara inanmamak, kanıt istemek ve mümkünse bu bilgileri teyit etmek önemlidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.