Ostrá konkurence – The Best Vouchers a obvinění z podvodu

V poslední době se mnoho článků na různých tematických fórech začalo zabývat negativními poznámkami ohledně jedné z internetových platforem, prostřednictvím které lze získat vzdělávací balíčky týkající se investování. Komentáře obviňují obchod The Best Vouchers z mnohých věcí, od nelegálního obchodování kryptoměnami až po krádeže a podvody. Existují však důvody k pochybnostem o pravdivosti tohoto typu zpráv.

The Best Vouchers – platforma s dárky

The Best Vouchers je platforma, na které lze najít nabídky služeb shromážděné z různých partnerských obchodů. Je to takové sběrné místo, které zprostředkovává mezi zákazníkem a obchodem nebo poskytovatelem služeb. Taková formule není nic nového a existuje mnoho platforem s podobnými profily, jak obecnějšími a globálními, tak i místními, tuzemskými nebo shromažďujícími služby s konkrétním profilem.

Prostřednictvím obchodu The Best Vouchers zájemce si může prohlédnout, porovnat a koupit kartu, která ho opravňuje k přijetí dané služby nebo k účasti na konkrétním kurzu nebo workshopu. Následně lze získanou kartu darovat nebo přímo využívat. Platforma je rozdělena na celkem obecné kategorie, které umožňují snadnější prohlížení si výrobků. Jednou z kategorii je Vzdělávání, kde jsou dostupné různé kurzy a sady materiálů.

Vzdělávací výrobky 

V této části jsou dostupné internetové kurzy, které se týkají hlavně široce pojatého IT. Lze tu najít různé kurzy, jako například:

Základy programování v jazyce RUBY,

Projektování internetových stran,

Internet of Things,

Používání umělé inteligence v marketingu,

Vzdělávací balíčky týkající se různých internetových měn.

Zejména poslední výrobek, a spíše jejich série, se zdá, že vzbuzuje velmi prudké emoce mezi uživateli internetu. Mnoho negativních recenzí, které se objevují na fórech, zanechává u čtenáře dojem, že se jedná o jediný produkt dostupný na webu, nebo že se obchod The Best Vouchers zabývá pouze tématikou kryptografických měn. Zdá se, že zvláštní emoce vyvolávají jednotky kryptoměn, které jsou součástí balíčku do té míry, že se mnoho názoru soustředí pouze na tenhle aspekt. Zdá se však, že tato překvapivě soudržná úvaha se neshoduje se skutečným stavem věcí, který je vidět po návštěvě platformy.

Vzdělávací balíček a investiční trh

Tím, co odlišuje zmiňované vzdělávací balíčky od jiných nabídek dostupných na The Best Vouchers je skutečnost, že se týkají v hlavní míře tématu investování. Investiční trh se vyznačuje velmi tvrdou konkurencí, která částečně souvisí se skutečností, že jde o obchodování často s velkými částkami peněz. Tato vysoká konkurence, bohužel, může být velmi toxická, což se projevuje také agresivními marketingovými aktivitami zaměřenými na pomlouvání „soupeřů“. Existují náznaky toho, že tomu tak bylo v případě obchodu The Best Vouchers.

Vzdělávací balíčky dostupné na webu jsou určeny pro začátečníky, kteří se zajímají tématikou kryptoměn. Obsahují sadu vzdělávacích materiálů, které vám umožní naučit se základní informace o historii e-mincí, jejich fungování, typech, využití a jak je používat a investovat do nich. Jednotlivé balíčky se soustředí na konkrétní kryptoměny, a obsahují dárek v podobě několika jednotek zmiňované e-měny, nabízené zdarma lidem, kteří kupují sadu, díky kterým zákazník může sledovat projednávané témata v praxi bezpečným způsobem.

Právě na tento prvek sady se zaměřili online válečníci, což je provokovalo k tomu, aby na platformu házeli prázdná obvinění. Současně bylo vydáno několik „článků“, které opakovaly stejná obvinění, s odvoláním na „zprávy anonymního zákazníka“, aniž by se předložily nějaké důkazy. Nejzajímavější je, že všechny se týkají pouze této řady výrobků, a nezmiňují se vůbec na téma dalších dostupných nabídek na stránkách, ani dokonce skutečnosti, že takové existují.

Jsou The Best Vouchers podvodníci? Jednání konkurence

Náhlý příliv negativních názorů nebo komentářů na fórech není neobvyklý jev, zejména v případě firem, výrobků nebo služeb spojených s vysoce konkurenčními trhy, takovými jako investování. Nevyplývá to vždy z výmluvnosti nebo silných názorů lidí působících na těchto trzích, ale také z agresivních, někdy přímo bezohledných a vysoce vypočítavých marketingových aktivit, které mají za cíl, zesměšnění, pomluvy nebo oslabení pozice a věrohodnosti konkurence.

Zveřejnění nepravdivých, obecných informací nebo obvinění na internetu je relativně jednoduchá strategie, jak dosáhnout zmiňovaného efektu. Takové jednání se nazývá „černým marketingem“. K nejpopulárnějším metodám patří publikace názorů na fóru, předstíráním, že jste podvedeni nebo zklamání zákazníci, a sponzorování obviňujících článků na různých webových stránkách, často s odvoláním na prohlášení „anonymního zákazníka“ za účelem dodat obviněním věrohodnosti a zbavení se části odpovědnosti za zveřejněné obsahy.

V obou případech jsou obvinění velmi zřídka podložena jakýmikoli důkazy, často přehlížejí nebo zkreslují mnoho snadno ověřitelných skutečností. Zejména v případě komentářů na fórech, jejich síla nespočívá ve věcných argumentech a nepopiratelných důkazech, ale v jejich emocionální povaze a množství. Vytvoření účtu na fóru nebo registrace pod falešným jménem obvykle netrvá dlouho, a proto je často používanou strategií opakování stejné linie útoku z mnoha účtů, aby jim byl dán pocit autentičnosti. Ne všechny komentující účty v článku jsou nové, zejména pokud patří firmě nebo osobě, která ráda používá pomlouvačné marketingové kampaně, ale většina z nich je neaktivní v jiných článcích a velmi zřídka komunikuje s jinými, aktivnějšími účty.

Podobně to probíhá v případě sponzorovaných článků. Neobsahují důkazy ani argumenty, zdrojem poskytovaných informací je nejčastěji anonymní „zákazník“ nebo „korespondent“, který je rovněž neposkytuje, a autor takového textu také nejeví sklon k vlastnímu vyšetřování, spoléhá se pouze na tyto „anonymní názory“. Takové jednání není v souladu s osvědčenými novinářskými nebo spisovatelskými postupy, ale jejich silně negativní emocionální vlastnosti a skutečnost, že jsou zveřejňovány na dostatečně spolehlivých portálech, které často patří subjektu, který vede očerňující kampaň, stačí na to, aby vyvolaly pochybnosti a odpudili potenciální zákazníky pomluvené obchodní činnosti.

Podvodníci nebo oběti?

Zvláště překvapivé jsou dva aspekty zmiňovaného honu na obchod The Best Vouchers:  vynechání skutečnosti, že platforma je pouze zprostředkovatelem, a to, že žádný z negativních komentářů a článků se nezmiňuje o jiných výrobcích nabízených na stránkách. Při zohlednění způsobu, jakým jsou tato prohlášení napsána, a skutečností, že napadený výrobek jako jediný souvisí s investičním trhem, můžeme mít podezření, že se The Best Vouchers stal obětí bezohledné očerňující kampaně.

Taková obrovská záplava hlasů odsuzujících celou platformu, založená na nepodložených obviněních týkajících se pouze jedné řady výrobků, je celkem typická pro strategii černého marketingu. Kromě toho neexistují žádné důkazy na podporu zveřejňovaných obvinění nebo dokonce lží, které se dají relativně snadno ověřit, což způsobuje, že dokonce ignorováním aspektu černého marketingu, jsou tato obvinění obvykle málo věrohodné. Přesto si tato nespravedlivá obvinění vybírají svou daň, zasažením reputace stránek a způsobují značné ztráty. Účinky takových pomlouvačných kampaní mohou být pro menší společnosti nebo platformy skutečně zničující. Proto i přes mnoho obviňujících prohlášení stojí za to je zvážit s chladnou hlavou, než přijmeme prezentovaný názor za skutečnost. Zejména v případě vysoce konkurenceschopných trhů, jako jsou investice, lze často narazit na cílenou strategii zaměřenou na odstranění konkurence. Zejména v takových případech je třeba se snažit nevěřit internetovým komentářům na slovo a zeptat se na důkazy a v rámci možnosti ověřit přečtené informace.

Leave a Reply

Your email address will not be published.